Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

 

Så er det igen tid til generalforsamling i HDK.

Denne gang bliver det

 

Torsdag 05/09-19 klokken 19:00

i mødelokalet, Holbæk Kulturkaserne

Dagsordenen bliver i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Vi skal vælge:

1 formand
          Kandidat: Elisabeth Juul Holm

1 bestyrelsesmedlem
          Kandidat: Jeanette Nyberg Schou

Valg af suppleant/suppleanter.

Vi skal vælge:

1 eller 2 suppleant(er)

Valg af 2 revisorer.

                           Vi skal vælge 2 revisorer.

                          Kandidater: Pernille Elmholdt Maiken Keis Bonde

Valg til øvrige udvalg (f.eks. HAT, kaserneudvalget, repertoireudvalg m.m.)

Orientering om kommende sæson.

Forslag til efterfølgende sæson.

Generalforsamlingen prioriterer forslagene.

Fastsættelse af næste års kontingent. Herunder vil vi præsentere budgettet for 2019-2020

Indkomne forslag.

Eventuelt.

 

Forslag skal sendes til Casper (casper.mortensen@hotmail.com), så han har dem senest 19/8-19

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen til en god aften.

 

Med venlig hilsen

 

HDKs bestyrelse
 

 

 

 

Forslag til generalforsamlingen 2019-09-05.

 

1.

Indsender: HDKs bestyrelse

 

Forslag til ændring af vedtægterne.

Dagsorden til generalforsamling.

 

Bestyrelsen foreslår, at dagsordenen i vedtægterne ændres til følgende:

Valg af dirigent.

Valg af referent

Formandens beretning.

Regnskabsaflæggelse ved kassereren.

Fremlæggelse og godkendelse af budget for denne sæson – herunder fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleant/suppleanter.

Valg af 2 revisorer.

Valg til øvrige udvalg (f.eks. HAT, kasserneudvalget, repertoireudvalg m.m.)

Orientering om kommende sæson.

Forslag til efterfølgende sæson.

Generalforsamlingen prioriterer forslagene.

Eventuelt.

 

2.

Indsender: HDKs bestyrelse

 

Ændring af vedtægternes §2 fra:

”Som medlemmer kan optages alle med interesse i klubbens formål og virke.

For at kunne deltage i klubbens forestillinger skal man være medlem.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. ”

 

Til

 

”HDK er for alle, der har interesse i HDKs formål og virke.

Man skal være medlem af HDK for at kunne medvirke i foreningens forestillinger både foran og bagved scenen.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet opkræves forud for et år ad gangen med forfald 1. oktober i året.

Ved indmelding betales kontingent for hele året uanset at en del af året allerede er gået”.

 

3.

Indsender: HDKs bestyrelse

Udvalg til revision af vedtægterne:

”Der nedsættes et udvalg, der gennemgår HDKs vedtægter og kommer med forslag til revision af vedtægterne på generalforsamlingen 2020.

Forslaget skal tage højde for reglerne vedrørende persondata”.