Generalforsamling

Generalforsamling

HDK’s generalforsamling
Torsdag d. 3. september – 2015 kl. 19.00

Så er det atter blevet tid til den årlige generalforsamling i Holbæk Dramatiske Klub.
Generalforsamlingen foregår igen i år i Spejlsalen på kulturkasernen.
Husk at du skal have betalt kontingent, for at have stemmeret!
Der vil være kaffe og the samt lidt bagværk til at fornøje ganen.

Aftenens program/dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Anne-Maiken Agerskov Pedersen er på valg. Jonas Hinze og Gertha Henriette Hansen stiller op.
Alle kan stille op på generalforsamlingen.
5. Valg af suppleant/suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Valg til øvrige udvalg (f.eks. HAT, KK-rådet, festudvalg, repertoireudvalg, m.m.)
8. Orientering om kommende sæson
9. Forslag til efterfølgende sæson. Generalforsamlingen prioriterer forslagene.
10. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår at det nuværende kontingent fastholdes.

11. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. august 2015)
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring af pkt. 5 ”Generalforsamlingens dagsorden”. Pkt. 9 ”Forslag til efterfølgende sæson”. Generalforsamlingen prioterer forslagene.
Ændres til pkt. 9 ”Forslag til efterfølgende sæson” – gives til repetoireudvalget, som arbejder videre med forslagene og repetoireudvalget forelægger valget til bestyrelsen der tager den endelig beslutning.
12. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer igen og til at skyde en ny sæson i gang.

Mange hilsner
Bestyrelsen