HDK’s generalforsamling- torsdag d. 1. september 2016 kl. 19.00

HDK’s generalforsamling- torsdag d. 1. september 2016 kl. 19.00

Så er det atter blevet tid til den årlige generalforsamling i Holbæk Dramatiske Klub.

Generalforsamlingen foregår i Mødelokalet på kulturkasernen.
Husk at du skal have betalt kontingent, for at have stemmeret!
Der vil være kaffe og the samt lidt bagværk til at fornøje ganen.
Aftenens program/dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Elisabeth Juul Holm og Jeanette Nyberg Schou er på valg. Begge stiller op igen.
Valg af suppleant/suppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Valg til øvrige udvalg: Kulturkasernerådet, HAT, Repertoire-udvalget, festudvalget.
Orientering om kommende sæson.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 18. August 2016.)
Eventuelt Til punkt 9, fastsættelse af kontingent, har bestyrelsen følgende forslag: kontingentet er fortsat 200 for et år. Vi foreslår muligheden for at være støttemedlem af foreningen med et årligt kontingent på 100 kr. Vi foreslår halvt kontingent for deltagere under 15 år.

Vi glæder os til at se jer igen og til at skyde en ny sæson i gang. Mange hilsner Bestyrelsen