Indbydelse til Holbæk Dramatiske Klubs generalforsamling

Indbydelse til Holbæk Dramatiske Klubs generalforsamling

Indbydelse til Holbæk Dramatiske Klubs generalforsamling
torsdag d. 14. september – 2017 kl. 19.00

Så er det atter blevet tid til den årlige generalforsamling i Holbæk Dramatiske Klub.

Generalforsamlingen foregår igen i år i Mødelokalet på kulturkasernen.

Husk at du skal have betalt kontingent, for at have stemmeret!

Der vil være kaffe og the samt lidt bagværk til at fornøje ganen.

Aftenens program/dagsorden
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.      Valg af suppleant/suppleanter.
6.      Valg af 2 revisorer.
7.      Valg til øvrige udvalg (f.eks. HAT, KK-rådet, festudvalg m.m.)
8.      Orientering om kommende sæson
9.      Forslag til efterfølgende sæson. Generalforsamlingen prioriterer forslagene.
10.     Fastsættelse af næste års kontingent.
11.     Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. september 2017)
12.     Eventuelt

Vi glæder os til at se jer igen.

På vegne af Holbæk Dramatiske Klub
Kenneth Harris Holst