Invitation til temadag

Det har, som bekendt, været så svært at finde et passende stykke at spille i vinterferien, at vi i HDKs bestyrelse måtte give op.

Vi har i HDKs bestyrelse siden tænkt tanker om, hvad der er, HDK skal spille fremover. Vil vi fortsætte med at spille forestillinger med børn og unge i vinterferien? Eller skal vi vende tilbage til det oprindelige HDK, hvor vi spillede mere dramatiske forestillinger som fx Sarkofag, King Kongs Døtre, Holberg og af og til en børneforestilling spilet af voksne som fx Dyrene i Hakkebakkeskoven? Eller skal det være en blanding?

Jeg skal ikke røbe her, hvad bestyrelsen mener.

Derimod vil vi gerne høre, hvad I, der følger HDK, mener.
Derfor vil vi invitere alle interesserede til en inspirationseftermiddag, hvor vi tager dette emne op. Vi sætter lidt kaffe og tevand over, køben en god kage og holder en temaeftermiddag.

Lørdag den 27. januar klokken 15 til ca. 17
- i cafeen på Kulturkasernen.
Her vil vi diskutere fremtiden for HDK.

Vi håber, at der vil komme mange tidligere, nuværende og kommende HDKere, så vi kan få en god snak om HDKs fremtid.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Holbæk dramatiske Klub